Vimax Lens Vimax SE Vimax Sun and Sport Certificado CSR

V PRATS OSTŘÍME PŘÍMO NA VÁS

Od roku 1969 sledujeme různé generace optiků, kteří lidem zkvalitňují život. Rostli jsme společně s nimi. Učili jsme se od nich a z jejich pozorování.

Každý z nich má totiž svůj vlastní způsob vidění věcí, svůj vlastní náhled.

DÍVÁME SE VŽDY DÁL

Proto jsme navrhli všechny naše čočky tak, aby nastavení laterálních aberací umožňovalo, aby je mozek uživatelů reinterpretoval přeměnou na užitečné vizuální obrazy. Říká se tomu maximální přizpůsobivost.

Vyvinuli jsme tři optimalizační technologie, abychom dosáhli vyvážení různých hodnot, které by mohly být mimo normu.

Geoadapt
Založeno na geometrických vlastnostech čočky a obrouček

Viewadapt
Založeno na morfologických vlastnostech uživatele.

Proadapt
Založeno na specifických potřebách uživatele.

 

 

 

 

 

 

GEOADAPT


S technologií GeoAdapt jsme navrhli optickou plochu tak, abychom zachovali základní vzhled nezávisle na typu obrouček, které si uživatel vybere.

VARIABILNÍ KORIDOR

Aby se uživatel cítil pohodlně při přechodu z vidění na dálku na vidění na blízko.

NASTAVITELNÁ ZÁKLADNÍ KŘIVKA

Aby obroučky neměnily tvar ani neztratily nic z estetické kvality, křivka čočky se dokonale přizpůsobí křivce obrouček.

VARIABILNÍ INSET

Optimální zónu pro vidění na blízko jsme umístili přesně do bodu sbíhání uživatele.

 

 

 

 

 

 

VIEWADAPT


Technologie ViewAdapt spočívá v tom, že udrží optickou kvalitu čočky tím, že ji modifikuje, aby se přizpůsobila různým morfologickým vlastnostem uživatele:

PANTOSKOPICKÝ ÚHEL

Vyměřili jsme rovinu vertikálního náklonu obrouček v pozici používání tak, aby se zabránilo posunům.

FACIÁLNÍ ÚHEL

Vyměřili jsme zakřivení roviny horizontálního sklonu obrouček tak, aby se zamezilo nechtěným zkreslením.

VRCHOLOVÁ VZDÁLENOST

Jako standard se považuje míra 13 mm.

 

 

 

 

 

 

PROADAPT


Technologie ProAdapt nám umožňuje upravit všechny optické parametry čočky podle osobních potřeb, abychom mohli poskytnout jedinečné řešení pro životní styl každého uživatele.

TEST MASTER VIZUÁLNÍHO HODNOCENÍ

Analyzovali jsme hlavní optické komponenty a upravili jsme design podle specifických potřeb každého uživatele.

HODNOTA MĚŘENÍ SBÍHAVOSTI

Propočítali jsme pozici center na blízko, abychom dosáhli čistého vidění a širokého zorného pole. Přesně jsme předepsali umístění center na blízko, včetně asymetrických sbíhavostí.

HODNOTA MĚŘENÍ ČTECÍ VZDÁLENOSTI

Pro zamezení nepohodlným pozicím jsme uskutečnili specifický výpočet pro vidění na blízko, založený na čtecí vzdálenosti uživatele.

VIMAX LENS

DISCOVER VIMAX LENS

číst dál >>

 RYCHLOSTÍ SVĚTLA

Fotochromatické COLORMATIC®
 

Fotosenzibilní čočka, která se mění tak rychle, jak potřebujete.

Z pohledu Danny Knif, poštovního kurýra na bicyklu.

MAXIMÁLNÍ KVALITA PRO VAŠE KLIENTY

Přejděte na pratsonlineweb přímo odsud.

PROMLUVÍME SI?

To, že se zaměřujeme na Vás, znamená, že Vám chceme pomoci ve všem, co potřebujete.

Telefonem nebo přímo zde, vyplněním tohoto dotazníku.

Bude nám potěšením si s Vámi promluvit.

902 230 260

!_tfconsu

OCHRANA SOUKROMÍ Informujeme, že osobní údaje, které poskytnete vyplnením tohoto formuláre jsou shromaždovány v souboru spravovaného OPTICA PRATS INDUSTRIES, SL, se sídlem v 28052-Madrid, C / vigilie 24. NIF B08233108..

  • Údaje budou zacházeny s rádným úcelem formuláre, tj. Zodpovídat na otázky nebo návrhy, které oznamujete v tomto formulári.
  • Údaje nebudou nikdy predány tretím osobám, ledaže je to zákonem požadováno soudním nebo správním orgánem.
  • K vašim údajum mužete pristupovat, opravit je, zrušit a oponovat jejich lécbe vyplnením kontaktního formuláre na webových stránkách nebo písemne predem poverené osobe.
  • Právním základem pro zpracování vašich údaju je souhlas. To je duvod, proc zaškrtnutím polícka v tomto formulári „Precetl jsem a prijímám právní upozornení a zásady ochrany“ výslovne souhlasíte, že údaje jsou zpracovávány v souladu s úcelem výše uvedeným.
  • Osobní údaje uvedené v tomto formulári budou uchovávány tak dlouho, dokud bude udržován obchodní vztah v prípade, že zakoupíte naše produkty. Poznámka, že údaje použité pro výrobu faktury zustane k danovým orgánum ve Španelsku k dispozici po dobu peti let od vydání konecného vyúctování. Získané údaje, které nevytvárely prodej nebo poskytování služeb, budou vylouceny v maximální lhute 18 mesícu.
  • Pro zacházení s údaji našich uživatelu provádíme veškerá technická a organizacní bezpecnostní opatrení stanovená v platných právních predpisech.